כללי תחרות

 
1.  אליפויות  (אירופה או עולם)יהיו תמיד בשיטת הפסד כפול .כל המתמודדים חייבים להפסיד פעמיים. מתחרים מוגרלים על
     ידי מזל או הגרלה. מתמודדים שנבחרו מאותה מדינה לא יוכלו להתחרות אחד נגד השני בסיבוב הראשון, אם הדבר
     אפשרי.
     תחרויות לאומיות (בארץ) יכולים להיות הן בשיטת הפסד כפול או בשיטת נוק אאוט, כלומר, הפסר בודד = יציאה
     מהתחרות.
 
2.   עבור כל קטגוריית משקל יוכרזו שמותיהם של המתחרים והם יבואו לבמה כדי ויאומתו מול טופס ההגרלה.
 
3.   כאשר שמות המתחרים ייקראו, יש להם 30 שניות כדי להגיע לשולחן. אי הופעה לאחר 30 שניות, יינתן הפסד. הם ייגשו
      לשולחן, ילחצו ידיים עם היריב שלהם, ולאחר מכן יאחזו את יד היריב.
 
4.  אחיזה היא כף אל כף, אחיזה במפרק האגודל, מפרק האגודל חייב להיות גלוי. אחיזת ידיים תהיה במישור אחיד וישר.
     היד החופשית (לא היד המורידה) תאחוז את ידית האחיזה בקצה השולחן. היד יכולה לגעת בשולחן,
     אין איסור ליד האוחזת בידית האחיזה לגעת גם בשולחן. הציפורניים צריכות להיות מטופחות ולא חדות בכדי לא לפצוע
     את היריב שלך. גיר/אבקת מגנזיום מותרים.
 
5.  הפעלת לחץ במידה אשר מושכת את יד היריב מעבר למרכז המסומן של השולחן לא תותר. הפרה זו תחשב להתחלת
     שווא.
 
6.  כל אדם עם שיער ארוך יצטרך לאסוף אותו בצורה מסודרת כלשהי. מיזע ראש מותר אבל לא כובעים.
 
7.  הכתפיים יהיו מקבילות לשולחן. הכתפיים יכולות להיות בשיפוע לפני תחילת הקרב.
 
8.  יהיה מרחק של רוחב יד בין הכתף והיד של כל מתחרה, כמו כן גם בין הסנטר ליד לפני תחילת התחרות.
 
9.   שופטים הם לא בכדי להשתמש בכוח או להתאבק איתך. שופט ייגע בקלילות בידי המתחרים לראות שהם מיושרים
      כראוי, פרקים ישרים ומרוכזים למרכז השולחן.
 
10. הסימן שניתן על ידי השופט הראשי הוא "מוכן ... צא!" "READY… GOבמקצב בלתי מוגדר. בסיום הקרב השופט
      יגיד "עצור" "STOP" ויכריז על המנצח על ידי הרמת ידו לעברו / לעברה. כל המאמצים חייב להיעשות על ידי  
      השופט, שהמתחרים יידעו שהקרב נעצר.
 
11.  נגיעה - היא כאשר כל חלק מהמרפק עד קצות האצבעות, נוגע או עובר מתחת לכרית הנגיעה.

12.  רגל או 2 רגליו של מתחרה יכולים להיות כרוך סביב רגל השולחן או להישען על רגל השולחן שמולו לפני תחילת
       התחרות, וזאת התנאי שזה לא מפריע ליריב שלהם. ניתן להרים את הרגליים במהלך התחרות וניתן להעביר ולהזיז את
       הרגליים בכל צורה כל עוד הם לא מפריעים ליריב שלהם.
 

13. במקרה של פציעה במהלך התחרות, שמו של המתחרה ימשיך להיות מוצג עד שהוא / היא הפסידו פעמיים. בקרב בו
     נפצע המתחרה ייחשב כהפסד למתחרה.
 
14.  אין מגבלת זמן במהלך קרב פעיל. עם זאת, אם להערכתו של השופט הראשי או רופא כי מתחרה אינו כשיר להמשיך,
      הקרב ייעצר.

15. אין הפסקות במהלך תחרות או בין קרבות, אלא אם יש כשל ציוד, או טעות בטופס התחרות או כאשר מורשה על ידי
      אחראי התחרות.
 
16. מתחרה לא יתחרה עם אותו מתחרה פעמיים, אלא אם הוא מתמודד איתו על מיקום בקרבות הגמר (1-3).
 
17. השופט רשאי לתת לנכים מרחב פעולה גדול יותר עקב הנכות שלו.
 
18. אתה יכול להגיע לכרית הנגיעה רק בצד המנצח של השולחן.
 
19. מילים עולמיות
 
       כל מתחרה צריך לדעת את המילים הבאות.
 
אגודל למטה Thumb Down   מוכן  צא Ready go
אחורה Back אגודלים Knuckles
לא לזוז Don’t move מרפק למטה Elbows down
מרכז Center   פרק כף היד Wrist
אחיזה Grip      כתפיים Shoulders
רצועה Strap      עצור Stop
פאול/עבירה Foul      אזהרה Warning
מעל Over      מנצח Winner
מתחת Under  מצב מסוכן Dangerous position
לאחוז ידיים Grip UP        אחיזת שופט Referees Grip