עבירות ואזהרות

עבירות

 
הערה:
                        שתי אזהרות שוות לעבירה בודדת.
                        שתי עבירות, המתחרה יפסיד את הקרב הספציפי שהתחרה בו.
 
1. אם מתחרה או מתחרים אינם מגיעים לשולחן תוך 60 שניות הוא או הם יקבלו הפסד. השם שלהם יהיה ירד לבית
    המפסידים למיקומו במתאים בטופס ההגרלה, זהה להפסד בקרב. אם כבר היה כבר הפסד הם יצאו מהתחרות
    לקטגוריית המשקל שהפסידו בה.
2.  למתחרים יש דקה אחת כדי שיוכלו להגיע לאחיזה מתאימה, אם בזמן הזה, לא הצליחו לאחוז כראוי, השופט יכריז על
     "אחיזת שופט". אחיזת שופט מורכבת מהשלבים הבאים;
  •      ראשית, ידי המתחרים יהיו פתוחות ומקבילות והאגודל מופנה כלפי מעלה.
  •      השופט יצמיד את ידי המתחרים
  •      לאחר מכן השופט יוריד את אגודלי המתחרים ויניחם על ידי המתחרים.
  •      השופט ייקח את ידי המתחרים ויעטפם בידו, כל מתחרה בתורו ויעטוף ויניח את אצבעות יד המתחרה על      כף יד המתחרה השני.
  •      כאשר ידי המתחרים עטופות ישאל השופט את המתחרים אם הוא / היא רוצה שהאגודל שלהם יכוסה או      לא.
  •      פרקי האגודל תמיד ייראו, אצבעות מיושרות, פרק כף היד ישר, ידיים במרכז השולחן.
  •      חל איסור על המתחרים לזוז מתחילת פעולת השופט לאחר שהכריז אחיזת שופט! 
  •      תזוזה לאחר אחיזת שופט מוגדרת  – הזזת אצבע, או אחיזה מחודשת, לחץ לא סביר, משיכה לכל כיוון,      כיפוף פרק או  הידיים, התחלה מוקדמת, הרמת מרפק מעל הכרית.
  •      כל תנועה של כל מתחרה, ואפילו הקלה ביותר תגרור עבירה.    
 
3.  תינתן עבירה כאשר מרפק של מתחרה מתנתק מכרית המרפק. המתחרה ייחשב  כאשר המרפק מתנתק מכרית המרפק
     במקרים הבאים כאשר:
 
א.  כאשר המרפק מורם אנכית מעל משטח, לא משנה כמה חסר חשיבות, כל עוד יש מרווח בין הכרית לבין המרפק. זה לא
     ייחשב לעבירה אם המרפק יהיה באוויר , אבל למתחרה יש מגע עם כרית המרפק עם התלת ראשי שלהם או האמה
     שלהם.
ב.  עבירה תינתן אם לתלת ראשי או לאמות של המתחרה יש מגע עם כרית המרפק, ועם זאת המרפק חורג לצד כלשהו
     מעבר למשטח כרית המרפק.
ג.  כל עבירה המתרחשת בו זמנית עם עבירה של היריב שלך תיחשב כמקרית, הקרב ייעצר ויחודש מיידית, ולא תינתן
    עבירה לאף אחד.
 
4.   השופט יכריז עבירה של "החלקה" כאשר:
 
א.  אתה מרים את האצבעות שלך מעל יד היריב לפני החלקה.
ב.  אתה סוגר את האצבעות שלך כמו אגרוף בתוך יד היריב.
ג.   אתה בעמדה של מפרק כך היד כפוף ואתה מושך את האצבעות שלך ליד היריב שלך, ולכן אתה לא מצליח להחזיק
     ולתפוס את האחיזה שלך.
ד.  רצועות ישמשו כאשר קרב מסתיים בצורה של החלקה ולא כתוצאה מעבירה. החלקה מתרחשת כאשר שני המתחרים
     איבדו אחיזה אחד עם השני. השופט חייב להיות בטוח שהנסיבות שקדמו להחליקה החוצה בפועל היו לפני שהוכרזה
     עבירה. אם השופט לא בטוח או לא ברור מי גרם ראשון להחלקה או שזה נגרם על ידי פעולות של שני המתחרים, ואז
     רצועות ישמשו ולא תינתן עבירה.
ה.  כאשר השופט החליט על הנחת רצועה למתחרים, השופט יבקש מהמתחרים למקם את המרפקים שלהם בחלק האחורי
     של כרית הנחת המרפק, ימקם את ידיהם כף אל כף, האצבעות פתוחות והאגודל כלפי מעלה. היד הנגדית תחזיק
     את ידית האחיזה. במצב זה הרצועה יכולה להיות מותקנת במהירות. רק שופט יכול להתאים את הרצועה. המתחרים
     יכולים לבקש לשחרר מעט את הרצועה אם זה לא נוח להם. הרצועה לא יכול להיות נמוכה מ 2.54 ס"מ מתחת לקו גובה
     הטבעי של מפרק שורש כף היד.
ו. אחרי שהרצועה מותקנת על ידי המתחרים, המתחרים יוכלו להניח את המרפק היכן שירצו במשטח הנחת המרפק שלהם.
ז.  אם מתחרה מחליק במכוון החוצה במהלך הקרב בעמדת הפסד (עמדת הפסד נקבעת אם היד הייתה במצב של 2/3 כלפי
    כרית ההורדה או 1/3 מגובה כרית ההורדה כלפי מעלה, המתחרה יפסל ויפסיד את הקרב. כל החלקה מכוונת היא
    אוטומטית עבירה.
 
אזהרות

5.
א.  תינתן אזהרה על כל תנועה מוקדמת עם הכתפיים, או עם היד או עם האצבעות, אלא אם המתחרים נמצאים "באחיזת
     שופט", ואז על כל תזוזה תינתן עבירה.
ב.  אם אחד המתחרים גורם לעיכוב וגורם השהיית הקרב, זה ייחשב להעלבה, והשופט ייתן אזהרה.
ג.  תינתן אזהרה על ניתוק היד מידית האחיזה במהלך קרב, וזאת מבלי להפסיק את הקרב. אם עקב עזיבת ידית האחיזה
    נגרם למתחרה יתרון לפני שאחז מחדש את ידית האחיזה, הקרב ייעצר ולמתחרה תינתן עבירה. האחיזה עם ידית
    האחיזה חייבת להיות מעל השולחן. יד או זרוע המתחרה אינם חייבים לאחוז את ידית האחיזה במלואה.
 
6.
 
א. הכתפיים של המתחרים לא יעברו את קו האמצע הנמצא בין ידיות האחיזה במהלך קרב, תינתן עבירה על מעבר של כתף
    מעבר לקו האמצע.  
ב. מתחרה לא יכול להשתמש בכל חלק אחר של גופו כדי לנצח את היריב כגון; כתף, סנטר, ראש או רגל.   תינתן עבירה
    באם נעשה שימוש שכזה.
ג.  תינתן עבירה אם מתחרה דוחף בכוונה את ידו לכיוון/לתוך כתף המתחרה.
ד.  כאשר מתחרה מגיע למצב שבו הוא מסתכן בשבירה או למצב מסוכן, השופט יזהיר את המתחרים בקול רם ויגרום להם
     להבין את חומרת הסיכון. השופט ינחה את המתחרה להפנות את פניו אל היד המתחרה שלהם, וזאת כדי לשמור
     על היד, הזרוע  והכתף בקו ישר. המתחרים לא יגרמו למצב בו הם מכניסים בכוח ופנימה את הכתף שלהם קדימה לכיוון
     היד שלהם או לכיוון השולחן.
ה.  מתחרה לא יוכל להגיע עם הכתף מתחת לגובה של משטח כרית המרפק בעמדה נייטרלית או במצב של עמדת הפסד.
     זה ייחשב למצב מסוכן.
ו.   במהלך קרב, מתחרה לא יוכל להיעזר בחלקי גופו כגון סנטר, כתף או ראש. תינתן עבירה על כך.
ז.   כל פעולה מכוונת בעליל שגורמת ליריב שלך לקבל עבירה, תגרום למצב שהיריב לא יקבל עבירה, ואתה תקבל עבירה
     במקום. לדוגמא כאשר אתה דוחף בכוונה את היריב שלך מאחורי כרית המרפק.
 
7.   מותרות  30 שניות מנוחה לאחר קבלת עבירה.
  
8.   שימוש בשפה גסה, התנהגות ספורטיבית לרעה כלפי שופטים ואו בעלי תפקידים תגרום לעבירה, אם זה ממשיך, יוצא
      המתחרה או כל אדם אחר מהתחרות.