קטגוריות משקל

קטגוריות משקל
 

בוגרים - יד ימין  ויד שמאל 
גברים: 55-0 ק"ג, 60 ק"ג, 65 ק"ג, 70 ק"ג, 75 ק"ג  80 ק"ג, 85 ק"ג, 90 ק"ג, 100 ק"ג, 110 ק"ג, +110 ק"ג.
נשים:   50-0 ק"ג, 55 ק"ג, 60 ק"ג, 65 ק"ג, 70 ק"ג, 80 ק"ג, +80 ק"ג.

מאסטרס - יד ימין ויד שמאל (- 40 שנים)
גברים: 70-0 ק"ג, 80 ק"ג, 90 ק"ג, 100 ק"ג, +100 ק"ג.
נשים:   60-0 ק"ג, 70 ק"ג, 80 ק"ג, +80 ק"ג.

גראנד מאסטרס - יד ימין ושמאל (גילאי - 50 שנים)
75-0 ק"ג, 90 ק"ג, 100 ק"ג, +100 ק"ג.

מוגבלים - בוגרים - יד ימין ויד שמאל
גברים: 60 ק"ג, 75 ק"ג, 90 ק"ג, +90 ק"ג.
נשים:   60-0 ק"ג, 70 ק"ג,  80ק"ג, +80 ק"ג.

נוער מוגבלים - יד ימין ויד שמאל
בנים: 50 ק"ג, 65 ק"ג, 80 ק"ג, +80 ק"ג.
בנות: 50 ק"ג, +50 ק"ג.

נוער - יד ימין ויד שמאל (גילאי 12-18 שנים)
בנים: 50 ק"ג, 55 ק"ג, 60 ק"ג, 65 ק"ג,  70 ק"ג, 80 ק"ג, +80 ק"ג.
בנות: 45 ק"ג, 50 ק"ג, 55 ק"ג, 60 ק"ג, 65 ק"ג,  70 ק"ג, +70 ק"ג.

נוער - יד ימין ויד שמאל (מתחת לגיל 21)
בנים: 55 ק"ג, 60 ק"ג, 65 ק"ג, 70 ק"ג, 75 ק"ג  80 ק"ג, 85 ק"ג, 90 ק"ג, +90 ק"ג.
בנות: 50 ק"ג, 55 ק"ג, 60 ק"ג, 65 ק"ג,  70 ק"ג, +70 ק"ג.

 
המשקלים הרשומים הינם המשקלים הרשמיים בהם מתחרים באליפויות אירופה ואליפויות עולם!